اعلام تفویض اختیارات حوزه مالیات به روسا و مدیران کل امور مالیاتی شهر و استان تهران

#بخشنامه

اعلام تفویض اختیارات حوزه مالیات به روسا و مدیران کل امور مالیاتی شهر و استان تهران @lavazemkhangi

مرکز مشاوره و درمان رایگان احبا ( برای بیماران اسکیزوفرنیا)

❌❌ اطلاعیه❌❌

مرکز مشاوره  و درمان رایگان احبا ( برای بیماران اسکیزوفرنیا) برای اعضای محترم اتحادیه  روزانه از ساعت 9 لغایت 15 آماده خدمت رسانی می باشد.