کمک به تامین البسه عید سال96

همکاران گرانقدر اتحادیه به استحضار می رسانیم که سال گذشته برای تامین البسه  عید کودکان نیازمند و  چشم براه ‏کشورمان تعداد 2000 کارت خرید البسه تهیه و توزیع کردیم که این تعدا د با توجه به هزینه 700.000 ریالی هر کارت بالغ ‏بر 140 میلیون تومان بود. اکنون نیز در صددیم که با کمک گرفتن از همت والای شما و بینش خیری که  در تمامی اعضای ‏اتحادیه ساری و جاریست این مهم را با همان تعداد  پیشین انجام دهیم که با عنایت به افزایش هزینه کارت ها به 850.000 ‏رالا مبلغ نهایی مورد نیاز 170 میلیون تومان براورد می شود. ‏

زنجیره ی شکل گرفته اهدای لباس عید کودکان، در انتظار اتصال حلقه خیر شماست.‏

اکنون با ما در تماس باشید.‏

@lavazemkhangi