پرسش های متداول

همکاران گرامی چنانچه پاسخ پرسش خود را از میان پرسش های زیر پیدا نکردید، با دفتر اتحادیه تماس بگیرید.

- آیا می توان برای یک واحد صنفی بیش از یک جواز کسب گرفت؟

امکان صدور بیش از یک جواز کسب برای یک واحد صنفی امکان پذیر است اگر آن واحد صنفی بتواند شرایط ضوابط خاص هر اتحادیه (از جمله متراژ) را رعایت کند .

 

-آیا یک فرد می تواند در بیش از یک واحد صنفی جواز کسبی بنام خود دریافت کند؟

به تعداد بی نهایت می توان برای یک فرد صنفی جواز کسب صادر کرد که تمامی انها می تواند بنام خود شخص باشد در واحد نخست بنام خود شخص و در دیگر واحدها نیاز به معرفی مباشر می باشد.

 

شروع مجدد بازرسی های مبارزه با قاچاق کالا

#اطلاعیه

همکاران گرامی با توجه به شروع مجدد بازرسی های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تیرماه سال جاری، لطفا مطابق با قوانین مطروحه ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از عدم عرضه کالای قاچاق در واحد صنفی خود اطمینان حاصل نمائید زیرا مسئولیت کالای مکشوفه بعهده صاحب کالاست.