بخشودگی معوقه های مالی تولیدکنندگان

بخشودگی جرائم تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 

پیرو نامه شماره 20/36703 از اتاق اصناف 

به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، چنانچه مشتریان بدهی معوقه خود را تا پایان سال1396سررسیده باشد از تاریخ سر رسید تا پایان شهریور ماه 1397تسویه نمایند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید