الزام نصب صندوق مکانیزه فروش برای تمامی اعضای صنف

اطلاعیه

*** الزام نصب صندوق مکانیزه فروش برای تمامی اعضای صنف

@lavazemkhangi

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید