الزام سازمان امور مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی به ارائه رونوشت یا تصویر گزارش اجرایی قرار مودیان مالیاتی

الزام سازمان امور مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی به ارائه رونوشت یا تصویر گزارش اجرایی قرار مودیان مالیاتی 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید