نشت اعضا هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی فلزی (آشپزخانه)و کمیسیون بازرسی

نشست اعضای هیئت مدیره وکمیسیون بازرسین اتحادیه لوازم خانگی فلزی (آشپزخانه)

images/085.JPG

طی جلسه ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه 5 شهریور با حضور هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی فلزی(آشپزخانه)تهران و اعضا کمیسیون بازرسی این اتحادیه به مشکلات موجود در بازار رسیدگی شد. پیرو این جلسه؛ بازرسین مسائل رکود اقتصادی، کاهش تمایل خرید، بالا بودن هزینه‌های مالیاتی و مشکلات ترخیص کالا در گمرک را مطرح نمودند. با اشاره بر گسترده بودن مشکلات در واحد صنفی لوازم خانگی آشپزخانه جلسات همنشینی در ماه‌های آینده بصورت متمادی برگزار خواهد شد تا بتوان دراین راستا راه حل‌های مناسبی را یافت. همچنین پیشنهاد گردید از دیگر اعضای اتحادیه در این نشست‌ها دعوت به عمل آید تا مشکلات از طریق خود اعضاء مطرح گردد.

images/083.JPG

بخشودگی معوقه های مالی تولیدکنندگان

بخشودگی جرائم تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 

پیرو نامه شماره 20/36703 از اتاق اصناف 

به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، چنانچه مشتریان بدهی معوقه خود را تا پایان سال1396سررسیده باشد از تاریخ سر رسید تا پایان شهریور ماه 1397تسویه نمایند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند .

الزام سازمان امور مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی به ارائه رونوشت یا تصویر گزارش اجرایی قرار مودیان مالیاتی

الزام سازمان امور مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی به ارائه رونوشت یا تصویر گزارش اجرایی قرار مودیان مالیاتی