سياست هاي حاکم بر بازنگري و اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده

 معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور تشريح کرد : سياست هاي حاکم بر بازنگري و اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده   
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور مهمترين سياست ها و اصول حاکم بر بازنگري و اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده را تشريح کرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران،عليرضا طاريبخش، معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور امروز سه شنبه 23 دي ماه، در همايش معاونين ماليات بر ارزش افزوده ادارات امور مالياتي سراسر کشور گفت: ساده سازي و شفاف سازي قانون ماليات بر ارزش افزوده و افزايش انعطاف پذيري نسبت به تغييرات محيطي از مهمترين سياست هاي حاکم بر اصلاح اين قانون بوده است. طاريبخش همچنين از افزايش ضمانت اجرايي قانون، ايجاد چارچوب قانوني لازم براي پذيرش خوداظهاري و انجام حسابرسي بر مبناي ريسک و هدفمند کردن مشوق ها و معافيت هاي مالياتي به عنوان ديگر اصول حاکم بر بازنگري اين قانون ياد کرد. معاون ماليات بر ارزش افزوده با بيان اينکه گسترش پايه هاي مالياتي از جمله برقراري ماليات سبز نيز از ديگر رويکردهاي اين اصلاحيه بوده، عنوان داشت: ماليات بر کالاهاي آلاينده و مخرب محيط زيست و ماليات واحدهاي توليدي آلاينده از موارد ماليات سبز به شمار مي رود. وي، اجراي چند نرخي محدود و وضع ماليات هاي اضافي ( علاوه بر نرخ عمومي ماليات بر ارزش افزوده) براي برخي کالاهاي خاص از جمله بنزين و همچنين توسعه ماليات الکترونيکي را به عنوان برخي ديگر از ظرفيت هاي موجود در اين بازنگري برشمرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید