۱۷۰۰ واحد بازرسی در اختیار اتاق‌های اصناف است

۱۷۰۰ واحد بازرسی در اختیار اتاق‌های اصناف استباید واحدهای بازرسی و نظارت واحدهای صنفی به طور کامل به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها واگذار شود و این نوع بازرسی حتی توسط ارگان‌های دیگری مانند وزارت صنعت معدن و تجارت انجام نشود.
رییس بازرسی و اتاق اصناف ایران گفت: در کلیه اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور شاهد برگزاری بازرسی و نظارت اصناف هستیم و این بازرسان با توجه به بودجه‌ای که از تهران در اختیارشان قرار گرفته است در سطح شهر فعالیت‌های خوبی داشته‌اند.
به گزارش اتاق اصناف ایران به نقل از ایلنا سید حسین فرجی،  اظهار کرد: با برنامه ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم بودجه بیشتری به واحدهای بازرسی تعلق خواهد گرفت که این امر موجب تقویت این واحد‌ها می‌شود.
وی افزود: باید واحدهای بازرسی و نظارت واحدهای صنفی به طور کامل به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها واگذار شود و این نوع بازرسی حتی توسط ارگان‌های دیگری مانند وزارت صنعت معدن و تجارت انجام نشود.
فرجی تصریح کرد: به محض اینکه اتاق‌های اصناف در شهرستان‌های کوچک این آمادگی را در خود تقویت کنند می توانیم شاهد این باشیم که به واحدهای صنفی صرفا بازرسان اتحادیه‌ها و نظارت اتاق‌های اصناف مراجعه کنند و این جزو برنامه‌هایی است که با کمک وزارت صنعت، معدن تجارت تحقق می‌یابد.
وی، افزود: امیدواریم در بودجه سال آینده که اتاق‌های اصناف ملزم به پیش بینی آن هستند تا آن را به تصویب کمیسیون نظارت برسانند مشکلات مربوط به بودجه در این بخش نیز حل شود.
رییس بازرسی و اتاق اصناف ایران، گفت:۱۷۰۰ واحد بازرسی در اختیار اتاق‌های اصناف است در بعضی اتاق‌ها نیز بازرسانی از طریق وزارت صنعت معدن و تجارت در اختیار واحد‌ها قرار گزفته است، همچنین بازرسانی افتخاری نیز هستند که این کار را انجام می‌دهند که شرایط صدور کارت بازرسی برای آنان به گونه‌ای است که ابتدا سابقه فرد بررسی می‌شود و پس از احراز صالح بودن ان فرد و عدم سوءسابقه این فرد از نظر قانونی بازرس اتاق اصناف به شمار می‌آید.

اتحادیه لوازم خانگی فلزی (آشپزخانه) تهران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید