حمایت از صنوف صادرات محور، رشد اقتصادی را در پی دارد/ با تدوین بسته‌های تشویقی برای تولید‌کنندگان، از صنوف صادرات محور حمایت شود

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اگر دولت مدیریت تولید و تجارت را به بخش خصوصی واگذار کند، دست اصناف را برای شکوفایی اقتصاد باز بگذارد، بورکراسی اداری را کم و امور اصناف را به خودشان واگذار کند، قطعا بازار ما این پتانسیل را دارد که برندسازی و صادرات داشته باشد و ارز به اقتصاد کشور تزریق کند.
محمدعلی صدیقی‌علاء در گفت‌وگو با خبرنگار اصناف ایران، با بیان اینکه چرخ اقتصادی کشور باید بچرخد، گفت: فعالان اقتصادی وظیفه خود می‌دانند تا کشور را برای خروج از رکود و بحران یاری کنند.
وی تصریح کرد: واضح است که اقتصاد کشور نباید و نمی‌شود تنها بر نفت متکی باشد و بخشی از بودجه باید از طریق مالیات تامین شود، منتها ابتدا باید زمینه‌های فعالیت اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد.
نماینده آذربایجان شرقی در اتاق اصناف ایران با بیان اینکه یکی از راهکارهای عملی در راستای حرکت به سمت اقتصاد غیر نفتی جایگزینی درآمدهای مالیاتی است، افزود: در این راستا شناسایی فعالانی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، باید در اولویت قرار گیرد و سیاست‌های تشویقی در جهت حرکت بخش غیر رسمی اقتصاد به سمت اقتصاد رسمی مورد توجه قرار گیرد.
صدیقی‌علاء گفت: از طرف دیگر برای گسترش پایه مالیاتی در کشور باید دولت توجه جدی به بهبود فضای کسب و کار داشته باشد، در این زمینه حمایت از بازار سرمایه می‌تواند نقش اساسی در حرکت اقتصاد به سمت اقتصاد غیر نفتی داشته باشد.
وی تصریح کرد: باید زمینه تزریق سرمایه‌های خرد به اقتصاد را فراهم و فکری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی در کشور کرد. بنابراین توسعه و حمایت از بازار می‌تواند زمینه افزایش درآمد و سود و در پی آن افزایش مالیات را فراهم کند.
باید از صنوف صادرات محور حمایت کرد
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: یکی از راه‌های افزایش درآمد اصناف سرمایه‌گذاری آنها بر صادرات است و نمی‌توان انتظار داشت بدون در نظر گرفتن بسته‌های سیاستی و حمایتی مناسب صادرات غیر نفتی کشور رشد داشته باشد.
صدیقی علاء اظهار کرد: دولت باید این زمینه‌ها را فراهم و با تدوین بسته‌های تشویقی برای تولید‌کنندگان از صنوف صادرات محور حمایت کند و درآمدهای ارزی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید