نگاهي گذرا به فراخوان هاي صندوق هاي فروش

   Newsدر راستاي شفاف سازي تدريجي مبادلات تجاري و فعاليت هاي مالي ، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادي و قاتون ماليات بر ارزش افزوده و اجراي تبصره يک ماده 71 قانون نظام صنفي و ماده 121 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ، تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مکانيزه فروش و ترازوي ديجيتال مورد نظر قرار گرفت و در اين خصوص پروژه " به کارگيري سامانه هاي فروشگاهي توسط صاحبان مشاغل " در سازمان امور مالياتي کشور تعريف گرديد . استفاده از صندوقهاي مکانيزه فروش داراي مزاياي فراواني است و در حقيقت يک ابزار با کارايي متفاوت مثل انبارداري ، حسابداري درآمد و هزينه و ...براي واحدهاي صنفي به شمار مي رود . بر اين اساس برخي صاحبان مشاغل بايستي صندوق هاي فروش با نياز واحد کسبي خود را نصب و راه اندازي کرده و مراتب را به منظور استفاده از تسهيلات پيش بيني شده به اداره امور مالياتي اعلام نمايند. در اجراي ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت و شوراي اصناف کشور و سازمان امور مالياتي مکلف به اجراي طرح نصب و راه اندازي سامانه هاي فروشگاهي براي واحدهاي صنفي شده اند که طي هماهنگي به عمل آمده با توجه به شرايط اقتصادي و در نظر گرفتن زير ساختها و تجهيزات مورد نياز تصميم گرفته شد که نحوه اجراي آن به صورت مرحله اي ودر فواصل زماني مشخص صورت گيرد بر همين مبنا هر ساله بخشي از اصناف با توجه به فراخوان اعلامي از سوي سازمان امور مالياتي مکلف به نصب و راه اندازي و استفاده از سامانه هاي مذکور شده اند. گفتني است صاحبان مشاغل تا کنون طي سه مرحله فرخوان شده اند که در هر مرحله 10 صنف ملزم به نصب و استفاده از سامانه مذکور شده اند. دراولين مرحله اجراي اين قانون ده گروه از مشاغل از ابتداي سال 92 ملزم به استفاده از صندوق فروش و صدور الکترونيکي صورت حساب فروش مطابق با نمونه اعلام شده هستند. شايان ذکر است اصنافي که در مرحله دوم فراخوان شده اند مکلف هستند از ابتداي سال 93 نسبت به نصب و بهره برداري سامانه فروش و همچنين اعلام مراتب کتبا ظرف مهلت تعيين شده به سازمان امور مالياتي کشور اقدام کنند . بديهي است مودياني که حکم مذکور را اجرا نکنند از معافيت مالياتي مقرر در ماده 101 قانون ماليات هاي مستقيم که در سال 93 بالغ بر 120 ميليون ريال است محروم مي شوند. ضمناً هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي سامانه صندوق فروش صاحبان مشاغل مذكور (اعم از سخت افزار و نرم افزار) ، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل كسر مي باشد. در همين راستا در شهريور ماه سال جاري اطلاعيه اي از سوي سازمان امور مالياتي براي سومين گروه مشمول استفاده ازصندوق فروش نيز داده شد ، که اين گروه ملزم به استفاده از اين سامانه از ابتداي سال 94 مي باشند. معيار شناسايي صاحبان مشاغل فوق‌الذكر، جواز كسب فعاليت صادره توسط مراجع ذيصلاح مي‌باشد. بديهي است در صورت نداشتن جواز كسب، نوع فعاليت مندرج در پرونده هاي مالياتي آنان ملاك عمل خواهد بود. به هر حال با توجه به تاثير ماليات در رشد و شكوفايي اقتصاد، اميدواريم استفاده از سيستم مکانيزه صندوق فروش گام مهمي را در نوسازي و پويايي اقتصاد کشور بردارد.

اتحادیه لوازم خانگی فلزی (آشپزخانه ) تهران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید