روند صادرات كالاها آسان تر مي شود.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل گمرك ايران گفت: بر اساس برنامه ، روند صادرات كالاهاي ايراني به كشورهاي حاشيه خليج فارس، عراق و ديگر كشورها آسان تر مي شود.http://www.irica.gov.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=b6710892-d926-4333-90bf-46e8d479189f
 'مسعود كرباسيان' روز چهارشنبه در سفر به آبادان و خرمشهر در ديدار با 'عزيزالله شهبازي' فرماندار ويژه آبادان، افزود: منطقه آزاد اروند و شهرستان هاي خرمشهر و آبادان، ظرفيت و توانمندي فراواني براي افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي دارند.
وي از نيروي كار متخصص، ظرفيت هاي صيادي، مجتمع هاي پتروشيمي و كشاورزي به عنوان توانمندي هاي اين منطقه در افزايش صادرات و رونق اقتصادي نام برد.
كرباسيان همچنين از صنعت گردشگري به ويژه گردشگري پزشكي به عنوان مزيت اولويت دار اين منطقه ياد كرد و افزود: اميدواريم با تامين زيرساخت هاي مورد نياز از سوي دولت و مشاركت بخش خصوصي و همكاري بيشتر دستگاه ها، روند صادرات كالا از گمرك خرمشهر و آبادان افزايش يابد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با اشاره به امنيت مطلوب در استان خوزستان بويژه شهرستان هاي خرمشهر و آبادان، افزود:اين مهم، تامين كننده سرمايه گذاري بخش خصوصي است.
معاون استاندار خوزستان و فرماندار ويژه آبادان نيز در اين ديدار با بيان توانمندي هاي منطقه آزاد اروند بويژه شهرستان آبادان در افزايش سهم كشور از صادرات غيرنفتي، افزود: دولت نيز برنامه هاي مختلفي براي توسعه همه جانبه اين شهرستان و منطقه آزاد اروند تهيه كرده كه برخي از اين برنامه ها در حال اجراست.
'عزيز الله شهبازي' با بيان مصوبه اخير هيات دولت در خصوص اتصال راه آهن خرمشهر به بصره عراق، ادامه داد: تكميل اين طرح عمراني، صادرات كالا، تردد  زائران و گردشگران را به كشور آسان تر مي كند.
معاون وزير اقتصاد و رييس كل گمرك ايران به منظور ديدار از طرح هاي گمرك خوزستان و آبادان و شركت در نشست عصر امروز اين شهرستان با حضور معاون اول رييس جمهوري به خوزستان سفر كرده است.

اتحادیه لوازم خانگی فلزی (آشپزخانه ) تهران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید