ارايه لايحه استفاده و نظارت بر صندوق فروش به دولت

رئيس کل سازمان امور مالياتي خبر داد: ارايه لايحه استفاده و نظارت بر صندوق فروش به دولت ظرف هفته آينده 
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در ميزگرد تخصصي لايحه ماليات بر ارزش افزوده ، از ارايه لايحه استفاده و نظارت بر صندوق فروش به دولت ظرف هفته آتي خبر داد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، دکتر علي عسکري، که بعد از ظهر امروز چهارشنبه 26 آذرماه، در هشتمين همايش سياست هاي مالي و مالياتي ايران و در بخش ميزگرد لايحه ماليات بر ارزش افزوده سخن مي گفت، با اشاره به اينکه قوانين قبلي در خصوص نصب و راه اندازي صندوق فروش نتوانسته اصناف را به اجراي قانون مجاب نمايد، لذا لايحه جديدي حاوي نحوه اجراي قانون، ضمانت هاي اجرايي، پشتيباني کنندگان صندوق فروش، الزامات قانوني و ساير موارد تهيه و ظرف هفته آتي به دولت ارايه خواهد شد. وي در خصوص چگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: اگر چه در ابتداي اجراي اين قانون، با يک شرايط ناايستا مواجه شديم و مقاومت هايي در برخي اصناف بوجود آمد، اما اين قانون پس از ساماندهي نيروي انساني و طبقه بندي موديان مشمول و ارايه آموزش هاي لازم ، نهايتا در مسير خود قرار گرفت و امروز تنها در يک نقطه با مشکل مواجه شديم و آن تسري قانون ماليات بر ارزش افزوده به خرده فروشان است که اين مشکل نيز ناشي از عدم اجراي قانون استفاده از صندوق فروش توسط اصناف بوده است. وي اظهار اميدواري کرد با تصويب و اجراي قانون استفاده از صندوق فروش توسط اصناف، شاهد اجراي کامل قانون ماليات برارزش افزوده باشيم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید