رييس جمهور از گمرك و وزارت امور اقتصادي و دارايي به جهت استقرار سامانه جامع گمركي تشكر كرد.

رييس جمهور در جلسه هيات وزيران از گمرك و وزارت امور اقتصادي و دارايي به جهت استقرار سامانه جامع گمركي تشكر كرد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري ، در اين جلسه دكتر مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك ايران گزارشي را از سامانه امور گمركي در راستاي سياستهاي دولت مبني بر پنجره واحد تجارت فرامرزي، دولت الكترونيك و تسهيل واردات، صادرات و ترانزيت كالا از گمركات كشور به هيات وزيران ارائه كرد.
از نتايج استقرار سامانه مذكور، كاهش زمان ترخيص كالا از متوسط 26 روز به 3 روز و صادرات از 7 روز به يك روز مي باشد كه موجب صرفه جويي و كاهش هزينه به مبلغ 280 هزار ميليارد ريال براي كارآفرينان و واردكنندگان و در نهايت كاهش هزينه مصرف كنندگان مي گردد.
رييس جمهوري با تشكر از وزارت امور اقتصادي و دارايي و گمرك جمهوري اسلامي ايران و با بيان اهميت گمرك از جهت اقتصادي و تسهيل تجارت و ترانزيت كالا از كشور، بر ضرورت تبديل كشور به يك كريدور بزرگ تاكيد كرد و به روز بودن تشريفات و مقررات گمركي و كيفيت و سرعت كنترل ها و بازرسي ها را از پيش نيازهاي اين ماموريت دانست.
دكتر روحاني بر لزوم به كارگيري افراد آموزش ديده، تجهيزات و تاسيسات مناسب كه در شان جمهوري اسلامي ايران باشد، تاكيد كرد.
رييس جمهوري، اعتماد مردم و كارآفرينان را سرمايه بزرگي براي گمرك دانست و با تاكيد بر ضرورت تقويت اين اعتماد، گفت:همكاري كليه سازمان هاي مرتبط با زنجيره تجارت خارجي، گمرك و همسوسازي قوانين و مقررات با كنوانسيونهاي بين المللي مورد تاكيد است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید