كوتاه شدن فرآيند ترخيص كالا از گمركات كشور

 وزير امور اقتصادي و دارايي با ابراز خرسندي از كوتاه شدن فرآيند ترخيص كالا از گمركات كشور گفت : اين امر در پي اجراي طرح هاي الكترونيكي از جمله دور اظهاري در گمرك صورت گرفته است .
دكتر علي طيب نيا كه در مراسم تبيين سند راهبردي وزارت امور اقتصادي و دارايي سخن مي گفت ، الكترونيكي شدن پرداخت ها ، كوتاه تر شدن فرآيند ترخيص كالا در مورد محموله هاي وارداتي و صادراتي و ترانزيت را گام مثبتي در جهت تسهيل تجارت و رشد اقتصادي اعلام كرد و افزود : هزينه هاي بخش خصوصي در راستاي اقدامات انجام شده در گمرك 28 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است .
وي تصريح كرد: سامانه اظهار از راه دور در تعداد زيادي از گمركات و پرداخت الكترونيكي در 10 گمرك اصلي كشور اجرايي شده است .
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : فرآيند ترخيص كالا براي صادرات از 7 روز به 1 روز و براي واردات از 26 روز به 3 روز كاهش يافته است .
دكتر طيب نيا در توضيح اقدامات دولت براي بهبود معيشت مردم گفت : مردم انتظار دارند ما به سرعت اقتصاد را از وضعيت فعلي عبور دهيم و ،آن را به ثبات برسانيم ، اين خواست مردم ، مقام معظم رهبري و دولت است .
وزير اقتصاد با بيان اينكه هدف سياست هاي اقتصاد مقاومتي اين است كه رشد اقتصادي را افزايش دهد تصريح كرد، وزارت اقتصاد به تبعيت از اين سياست ، برنامه هاي راهبردي خود را تنظيم كرده است ، ضمن آنكه بايد وابستگي بودجه به منابع نفتي كاهش يابد و سهم درآمد هاي پاك مالياتي در بودجه دولت بالا برود تا اقتصاد آسيب پذير نباشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید