موفق ترين عمليات الکترونيکي در تاريخ نظام مالياتي کشور

دسته: اخبار نوشته شده توسط jamshidi بازدید: 2173

Newsبا مشارکت موديان مالياتي در تيرماه 93 صورت پذيرفت؛ موفق ترين عمليات الکترونيکي در تاريخ نظام مالياتي کشور   
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: با مشارکت موديان مالياتي در ارائه اظهارنامه هاي مالياتي الکترونيکي، بزرگ ترين و موفق ترين عمليات الکترونيکي- اينترنتي تاريخ نظام مالياتي کشور در تيرماه 93 صورت پذيرفت. به گزارش رسانه مالياتي ايران، دکتر علي عسکري از رشد 10 درصدي ميزان ارسال اظهارنامه‌هاي مالياتي در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل در کل کشور خبر داد و گفت: براساس آمار بيش از 5 ميليون و 200 هزار اظهارنامه مالياتي از سوي مؤديان در تيرماه سال جاري براي عملکرد سال 92 دريافت شده درحاليکه اين رقم در سال گذشته 4 ميليون و 800 هزار اظهارنامه بوده است. وي افزود: آمار حاکي از آن است که با توجه به تنوع خدمات الکترونيکي سازمان امور مالياتي و مشارکت موديان محترم مالياتي در ارائه اظهارنامه هاي الکترونيکي مالياتي، موفق ترين عمليات الکترونيکي- اينترنتي تاريخ نظام مالياتي کشور در تيرماه امسال صورت پذيرفت.