مسير ورود و خروج كالا به گمركات بازرگان – گوربلاغ تا يكماه آينده دو بانده می شود .

با رايزني هاي فشرده رئيس كل گمرك ايران در تركيه حاصل شد مسير ورود و خروج كالا به گمركات بازرگان – گوربلاغ دو بانده مي شود دكتر مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك ايران در سفري فوري به آنكارا براي حل وفصل مشكلات گمركي در مرز دو كشور ، با حيات يازيجي وزير گمرك وتجارت تركيه ديدار و گفتگو كرد و پس از رايزني هاي فشرده مقرر شد ، مسير ورود و خروج كالا به گمركات بازرگان – گوربلاغ تا يكماه آينده دو بانده شود .
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران ، صف هاي طولاني كاميونداران در مرزهاي گمركي ايران وتركيه موجب شد تا رئيس كل گمرك ايران در سفري فوري با همتاي ترك خود در آنكارا ديدار كند تا دو طرف براي حل اين مشكل چاره اي بيانديشند، موضوعي كه در سالهاي گذشته براي رفع مشكل تردد كاميون ها در توافقات دو جانبه امضاء شد، اما اجرايي نشد.
بنابراين گزارش ، البته روساي گمركات ايران و تركيه تعامل گمركات دو كشور را مثبت و سازنده توصيف و از سطح اين روابط در حال حاضر ابراز رضايت كردند.
پيش بيني مي شود با دو بانده شدن دو مسير ورود و خروج كالا به گمركات بازرگان –گوربلاغ تردد كاميون هاي حامل بار در يكماه آينده با افزايش چشمگيري مواجه گردد .
همچنين در نشست مشترك روساي گمركات ايران و تركيه در محل گمرك آنكارا كه در يك فضاي دوستانه برگزار شد، دو طرف نسبت به ايجاد پنجره مشترك مرزي ، تبادل اطلاعات الكترونيكي ، 24 ساعته كردن گمركات سرو-اسندره براي تردد كاميون هاي حامل بار توافق كردند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید