امسال پنجره واحد صدور پروانه کسب اجرامي شود

 سازمانهای صنفی برتر در سراسر کشور معرفي و تجلیل می شوند/امسال پنجره واحد صدور پروانه کسب اجرامي شود
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام كرد : در روز اصناف كه اول تيرماه برگزار مي شود از سازمانهای صنفی برتر در سراسر کشور تجلیل می شود .
به گزارش "شاتا" محمد حسن نکویی مهر گفت : تلاش داريم در اين همايش، جایگاه اصناف در اقتصاد ملی و فرهنگ عمومی جامعه تبیین شود.
وی افزود : هدف از برگزاری روز ملی اصناف این است که نقش اصناف در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور بازیابی شود چرا که اصناف ظرفیتهای زیادی دارند و بر خلاف آنچه که به نظر می آید اصناف هم در بخش های تولیدی و هم خدمات فنی و در کنارآن در بخش های صادرات ، توزیع و خدمات فعال هستند و باید بتوان با توجه به شرایط اقتصاد مقاومتی جایگاهشان را تبیین کرد و از پتانسیلهای آنها برای توسعه اقتصادی و اشتغال استفاده شود.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعامل سازنده بخش دولتی و تشکلهای بخش اصناف را از دیگر اهداف برگزاری این روز برشمرد و گفت : مطالبات دولت از اصناف و متقابلا مطالبات اصناف از بخش دولتی در تعاملات برقرار شده روشن می شود و اصناف بدنه عمده اقتصاد کشورند و بر این اساس اکثریت بزرگی از جامعه در آن حضور دارند.به گفته وی در روز اصناف از سازمانهای صنفی برتر در سراسر کشور با توجه به شاخصهای مطرح شده تجلیل می شود .
محمد حسن نکویی مهر تصریح کرد : با وجود 3 میلیون واحد صنفی در کشور و حدود 7 میلیون شاغل در این بخش که 45 درصد توزیعی حدود 33 درصد خدماتی و خدمات فنی و 22 درصد تولیدی هستند ، اگر افزایش 20 درصدی اشتغال را در واحدهای تولیدی داشته باشیم شاهد ایجاد 230 هزار شغل هستیم.
وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود گفت: امسال پنجره واحد صدور پروانه کسب را اجرا می کنیم و با تمهیدات لازم صدور این پروانه بدون کاغذ و به صورت مجازی خواهد بود .
وی افزود : در آیین نامه ای هم که توسط وزیرصنعت ، معدن و تجارت ابلاغ شده این مورد به ما تکلیف شده است ، و معتقدیم که این مورد هم فضای کسب و کار و هم مسائل صنفی را اصلاح می کند.
نکویی مهر افزود : در کنار آن با توجه اینکه قانون نظام صنفی در شهریور گذشته ابلاغ شده و تعدادی از آیین نامه ها به تصویب هیات عالی نظارت و وزیر محترم نیز رسیده و ابلاغ هم شده است ، در همه آیین نامه ها تسهیل امور و اصلاح فضای کسب و کار ، کاهش هزینه و زمان با توجه به محدودیتهای موجود که عمدتا محدودیتهای قانون بوده است را باید لحاظ کنیم .
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به برنامه های مرکز اصناف در سال جاری گفت : با وجود 8300 اتحادیه صنفی در سطح کشور و 400 اتاق اصناف و کمیسیون های نظارت در شهرستانها و هیات عالی اتاق اصناف و هیات رییسه در راس تشکلهای صنفی ، 50 پروژه را برای مجموعه اصناف کشور تدارک دیده ایم.
تشکیل اتحادیه های صادراتی، تعمیم تسهیلاتی که صنعت از آن برخوردار به مجموعه اصناف ، است ، برند سازی ، ترویج فرهنگ بهره وری و کاهش قیمت تمام شده ، برون گرایی در اقتصاد توسط اصناف ، برگزاری نمایشگاه های تخصصی ، ایجاد خوشه های صادراتی اصناف برای صنوف تولیدی ، پیگیری ایجاد شهرکهای صنعتی از برنامه های مورد اشاره نکویی مهر در سال جاری برای اصناف بود.
وی ادامه داد: توسعه فروشگاه های زنجیره ای بزرگ و خوشه سازی یا زنجیره سازی توسط خود اصناف و واحدهای کوچک و اصلاح شبکه توزیع ، نظارت اصناف بر اصناف که در این زمینه اتحادیه ها خودشان باید نظارتهای خود را قوی تر انجام دهند و در کنار آن توانمند سازی اصناف و ارتقای بهره وری از طریق آموزش و پژوهش در مجموعه اصناف محور اصلی فعالیت ها هستند.
نکویی مهر تصریح کرد : باید از همه ظرفیتهای آموزشی موجود در همه ابعاد فنی و مهارتی و دانشگاهی برای ارتقای توانمندی اصناف استفاده کرد و بر این اساس 15 درصد از بودجه اتاقهای اصناف و اتحادیه ها باید به توانمند سازی و ارتقای زیر مجموعه خود اختصاص یابد .
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت توسعه IT را به عنوان محور اصلی پیشرفت و تجارت الکترونیک دانست و گفت : IT را محور توسعه و ارتقای فعالیتهای صنفی دیده ایم .اصناف نقش مهمی در سیاست جایگزینی واردات دارند
وی در ادامه به بیان راهبردهای اقتصاد مقاومتی در بخش اصناف اشاره کرد و گفت: یکی از راهبردها این است که به این بخش یعنی تولید صنفی توجه ویژه شود و از آنها هم در تامین مایحتاج مردم به عنوان سیاست جایگزینی واردات استفاده کنیم و هم توجه ویژه ای به بسیاری از این واحدها که صادراتی هستند داشته باشیم.
نکوی مهر ادامه داد: باید بستر مناسب برای این مجموعه صنوف آماده شود ، خوشه سازی و برند سازی و .. که در مورد واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی مطرح است مطمئنا در این بخش نیز به افزایش مناسب صادرا ت منجر می شود چراکه یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی این است که بتوانیم تولید را تقویت کنیم و در کنارش تولید صادرات گرا داشته باشیم.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت، تجدید نظر در قوانین و مقررات و حمایت از تولید و اصلاح فضای کسب و کار را لازمه تولید صادرات گرا در صنوف تولیدی به خصوص در اقتصاد مقاومتی عنوان کرد
نکویی مهر همچنین صنوف تولیدی را حلقه های مهم زنجیره تامین در کشور خواند و گفت : این واحدها در واقع صنایع پایین دست و بالا دست خود را تغذیه می کنند ، بنابر این نقش مهمی در صنعت نیز دارند و در واقع رابطه مکملی هست بین صنوف و صنعت و در کنارش اگر سازماندهی مناسبی شوند به مانند یک صنعت عمل می کنند و موجب بی نیازی کشور از واردات خواهند شد.
وی یاد آور شد : در اقتصاد مقاومتی به اصلاح شبکه توزیع و شفافیت و روان سازی آن ، قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه ها و نطارت بر بازار تاکید شده و بر این اساس ، این مجموعه اصناف هستند که با برنامه ریزی لازم این امر را محقق می کنند.
نکویی مهر در زمینه انتخابات اخیر اتاقهای اصناف هم گفت : حدود 400 اتاق در سطح کشور وجود دارد و عمر قانونی آنها از 2 سال به 4 سال افزایش یافت و بنابراین اتاقها از اهمیت بالایی برخوردارند و عصاره آنها اتحادیه های صنفی هستند و در هر شهرستانی تمشیت امور اتحادیه ها را بر عهده دارند.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: از شاخصهای مهم ارزیابی اتاقها و اتحادیه های صنفی اینکه بتوانند برنامه عملیاتی را در ارتقای عملکرد زیر مجموعه ( واحدهای صنفی ) چه در ابعاد تولیدی و توزیعی و چه خدماتی و خدمات فنی محقق کنند . سازمانهای صنفی برتر در سراسر کشور معرفي و تجلیل می شوند/امسال پنجره واحد صدور پروانه کسب اجرامي شود
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام كرد : در روز اصناف كه اول تيرماه برگزار مي شود از سازمانهای صنفی برتر در سراسر کشور تجلیل می شود .
به گزارش "شاتا" محمد حسن نکویی مهر گفت : تلاش داريم در اين همايش، جایگاه اصناف در اقتصاد ملی و فرهنگ عمومی جامعه تبیین شود.
وی افزود : هدف از برگزاری روز ملی اصناف این است که نقش اصناف در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور بازیابی شود چرا که اصناف ظرفیتهای زیادی دارند و بر خلاف آنچه که به نظر می آید اصناف هم در بخش های تولیدی و هم خدمات فنی و در کنارآن در بخش های صادرات ، توزیع و خدمات فعال هستند و باید بتوان با توجه به شرایط اقتصاد مقاومتی جایگاهشان را تبیین کرد و از پتانسیلهای آنها برای توسعه اقتصادی و اشتغال استفاده شود.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعامل سازنده بخش دولتی و تشکلهای بخش اصناف را از دیگر اهداف برگزاری این روز برشمرد و گفت : مطالبات دولت از اصناف و متقابلا مطالبات اصناف از بخش دولتی در تعاملات برقرار شده روشن می شود و اصناف بدنه عمده اقتصاد کشورند و بر این اساس اکثریت بزرگی از جامعه در آن حضور دارند.به گفته وی در روز اصناف از سازمانهای صنفی برتر در سراسر کشور با توجه به شاخصهای مطرح شده تجلیل می شود .
محمد حسن نکویی مهر تصریح کرد : با وجود 3 میلیون واحد صنفی در کشور و حدود 7 میلیون شاغل در این بخش که 45 درصد توزیعی حدود 33 درصد خدماتی و خدمات فنی و 22 درصد تولیدی هستند ، اگر افزایش 20 درصدی اشتغال را در واحدهای تولیدی داشته باشیم شاهد ایجاد 230 هزار شغل هستیم.
وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود گفت: امسال پنجره واحد صدور پروانه کسب را اجرا می کنیم و با تمهیدات لازم صدور این پروانه بدون کاغذ و به صورت مجازی خواهد بود .
وی افزود : در آیین نامه ای هم که توسط وزیرصنعت ، معدن و تجارت ابلاغ شده این مورد به ما تکلیف شده است ، و معتقدیم که این مورد هم فضای کسب و کار و هم مسائل صنفی را اصلاح می کند.
نکویی مهر افزود : در کنار آن با توجه اینکه قانون نظام صنفی در شهریور گذشته ابلاغ شده و تعدادی از آیین نامه ها به تصویب هیات عالی نظارت و وزیر محترم نیز رسیده و ابلاغ هم شده است ، در همه آیین نامه ها تسهیل امور و اصلاح فضای کسب و کار ، کاهش هزینه و زمان با توجه به محدودیتهای موجود که عمدتا محدودیتهای قانون بوده است را باید لحاظ کنیم .
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به برنامه های مرکز اصناف در سال جاری گفت : با وجود 8300 اتحادیه صنفی در سطح کشور و 400 اتاق اصناف و کمیسیون های نظارت در شهرستانها و هیات عالی اتاق اصناف و هیات رییسه در راس تشکلهای صنفی ، 50 پروژه را برای مجموعه اصناف کشور تدارک دیده ایم.
تشکیل اتحادیه های صادراتی، تعمیم تسهیلاتی که صنعت از آن برخوردار به مجموعه اصناف ، است ، برند سازی ، ترویج فرهنگ بهره وری و کاهش قیمت تمام شده ، برون گرایی در اقتصاد توسط اصناف ، برگزاری نمایشگاه های تخصصی ، ایجاد خوشه های صادراتی اصناف برای صنوف تولیدی ، پیگیری ایجاد شهرکهای صنعتی از برنامه های مورد اشاره نکویی مهر در سال جاری برای اصناف بود.
وی ادامه داد: توسعه فروشگاه های زنجیره ای بزرگ و خوشه سازی یا زنجیره سازی توسط خود اصناف و واحدهای کوچک و اصلاح شبکه توزیع ، نظارت اصناف بر اصناف که در این زمینه اتحادیه ها خودشان باید نظارتهای خود را قوی تر انجام دهند و در کنار آن توانمند سازی اصناف و ارتقای بهره وری از طریق آموزش و پژوهش در مجموعه اصناف محور اصلی فعالیت ها هستند.
نکویی مهر تصریح کرد : باید از همه ظرفیتهای آموزشی موجود در همه ابعاد فنی و مهارتی و دانشگاهی برای ارتقای توانمندی اصناف استفاده کرد و بر این اساس 15 درصد از بودجه اتاقهای اصناف و اتحادیه ها باید به توانمند سازی و ارتقای زیر مجموعه خود اختصاص یابد .
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت توسعه IT را به عنوان محور اصلی پیشرفت و تجارت الکترونیک دانست و گفت : IT را محور توسعه و ارتقای فعالیتهای صنفی دیده ایم .اصناف نقش مهمی در سیاست جایگزینی واردات دارند
وی در ادامه به بیان راهبردهای اقتصاد مقاومتی در بخش اصناف اشاره کرد و گفت: یکی از راهبردها این است که به این بخش یعنی تولید صنفی توجه ویژه شود و از آنها هم در تامین مایحتاج مردم به عنوان سیاست جایگزینی واردات استفاده کنیم و هم توجه ویژه ای به بسیاری از این واحدها که صادراتی هستند داشته باشیم.
نکوی مهر ادامه داد: باید بستر مناسب برای این مجموعه صنوف آماده شود ، خوشه سازی و برند سازی و .. که در مورد واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی مطرح است مطمئنا در این بخش نیز به افزایش مناسب صادرا ت منجر می شود چراکه یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی این است که بتوانیم تولید را تقویت کنیم و در کنارش تولید صادرات گرا داشته باشیم.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت، تجدید نظر در قوانین و مقررات و حمایت از تولید و اصلاح فضای کسب و کار را لازمه تولید صادرات گرا در صنوف تولیدی به خصوص در اقتصاد مقاومتی عنوان کرد
نکویی مهر همچنین صنوف تولیدی را حلقه های مهم زنجیره تامین در کشور خواند و گفت : این واحدها در واقع صنایع پایین دست و بالا دست خود را تغذیه می کنند ، بنابر این نقش مهمی در صنعت نیز دارند و در واقع رابطه مکملی هست بین صنوف و صنعت و در کنارش اگر سازماندهی مناسبی شوند به مانند یک صنعت عمل می کنند و موجب بی نیازی کشور از واردات خواهند شد.
وی یاد آور شد : در اقتصاد مقاومتی به اصلاح شبکه توزیع و شفافیت و روان سازی آن ، قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه ها و نطارت بر بازار تاکید شده و بر این اساس ، این مجموعه اصناف هستند که با برنامه ریزی لازم این امر را محقق می کنند.
نکویی مهر در زمینه انتخابات اخیر اتاقهای اصناف هم گفت : حدود 400 اتاق در سطح کشور وجود دارد و عمر قانونی آنها از 2 سال به 4 سال افزایش یافت و بنابراین اتاقها از اهمیت بالایی برخوردارند و عصاره آنها اتحادیه های صنفی هستند و در هر شهرستانی تمشیت امور اتحادیه ها را بر عهده دارند.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: از شاخصهای مهم ارزیابی اتاقها و اتحادیه های صنفی اینکه بتوانند برنامه عملیاتی را در ارتقای عملکرد زیر مجموعه ( واحدهای صنفی ) چه در ابعاد تولیدی و توزیعی و چه خدماتی و خدمات فنی محقق کنند .

اتحادیه لوازم خانگی فلزی (آشپزخانه) تهران

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید