برگزاری دور دوم مسابقات جام الفات (فوتسال)

همکاران ارجمند 

اتحادیه در نظر دارد مسابقات فوتسال را برای دومین بار  بین تیم های صنفی برگزار  کند.✅ (جام الفات2)

تمامی افراد صنفی می توانند با تشکیل تیم ورزشی خود در این مسابقات شرکت نمایند. 

◀️شرایط تشکیل تیم:

1-  حد نصاب نفرات برای تیم ها (با در نظر گرفتن نفرات اصلی و ذخیره- 12 نفر)-با ارسال کپی کارت ملی

2-  معرفی یکی از افراد هر تیم بعنوان کاپیتان ( که ارتباط اتحادیه با این فرد خواهد بود.)

3-  انتخاب نام برای تیم ورزشی ( می تواند نام برند مربوطه باشد.)

4-  انتخاب رنگ لباس های تیم ( اولویت رنگ بندی ها با اولویت ثبت نام تیم مشخص می شود.)

5-  تیم ها می بایست اطلاعات خود را به روابط عمومی اتحادیه اعلام نمایند تا بعنوان تیم صنفی ثبت گردند.

6-تیم هایی که در دوره قبلی حضور داشته اند صرفاً اعضای تیم خود را معرفی خواهند کرد و بقیه موارد بالا برای ایشان ثابت خواهد بود. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید