یک فنجان چای با حضور عمو اکبر.بنیانگذار جمعیت طلوع بی نشان ها

تجربه طعمی جدید با یک فنجان چای با حضور

تجربه طعمی جدید با یک فنجان چای با حضورعمو اکبر بنیانگذار  جمعیت طلوع بی نشان ها.  با اجرای محمدرضا حسینیان مجری توانمند و همکاری TV Plus

زمان:یکشنبه 8اسفند ماه1395.  ساعت 17تا19. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید