شما خودتان را چگونه معرفی می کنید؟

به معرفی کوتاه و مختصر در ادبیات مدیریت جدید ، Elevator Pitch ، می گویند . (ادامه مطلب)


 

 

ترجمه ی آن به فارسی کمی مشکل است چون بیشتر یک اصطلاح است تا یک واژه .این واژه اشاره به فرصت کمی دارد که به طور مثال شما در یک آسانسور برای معرفی خود یا اعلام یک درخواست دارید . یک فرصت کوتاه و محدود اما حیاتی .

برای درک بهتر کافی است خودمان را در آسانسور تصور کنیم که بر حسب اتفاق مثلا یک وزیر یک نماینده مجلس ، یک مدیر و یا هر شخصی که می تواند در کسب و کار ما گره ای بگشاید در آن چند ثانیه همسفرمان باشد.اگر بتوانیم خودمان ،ایده مان یا مساله مون را درست و خوب مطرح کنیم شاید همان چند ثانیه بتواندیک برای ما کاری شگفت انگیز انجام دهد!این اتفاق عالی میتواند آشنایی بایک فردبا ارزش باشد 

برای استفاده از فرصت های اینچنین ،اول باید خودمان ، کسب وکارمان و خواسته هایم را بخوبی برای خودمان تعریف کنیم و سپس همیشه متناسب با شرایط ،شکلی مناسب برای معرفی خود داشته باشیم . (نه متنی بی انعطاف و آماده که بدون توجه به شرایط تکرار شود.)

شما برای معرفی خود در مجال کوتاه آماده اید ؟ 

گاهی یک جمله ی مناسب و جذاب می تواند باعث شروع یک ارتباط حرفه ای عالی باشد.گاهی همین آشنایی ها باعث می شود مطلبی را از طرف مقابل بیاموزیم که سالها در زندگی ما را جلو بیاندازد .

گاهی ممکن است همین آشنایی ها بهانه ای خوب باشد برای گشوده شدن در های تازه رشد برای خودمان و کسب و کارمان . 

گاهی ممکن است خودمان بهانه ای شویم برای کمک به رشد دیگران ....

البته واقعیت اینست که ما تجربه ی ایجاد و استفاده از شبکه های حرفه ای را کمتر داریم و ناخود آگاه اولین استفاده را به سمت تبلیغات و استفاده های مقطعی کوتاه مدت می بریم ...

اما اگر کمی عمیق تر و سیستمی تر به این ارتباط ها نگاه کنیم حتما خواهیم دیدید که ارزش این شبکه های ارتباطی به مراتب بیشتر از فضایی برای تبلیغات به شکل عادی آنست و شبکه های ارتباطی حرفه ای قابلیت هایی به مراتب جدی تر ، عمیق تر و بلند مدت تر می توانند داشته باشند.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید